ASIENKONTAKT

Asienkontakt bedriver verksamhet inom kulturområdet i Asien med inriktning på
kommunikation mellan Sverige och asiatiska kultursfärer med särskild betoning på Japan,
Kina, Indien, Bangladesh, Vietnam och Laos samt i viss utsträckning många av övriga
asiatiska länder. I verksamheten ingår:

– publicering
– föredrag och undervisning
– informationsträffar med mingel i liten skala
– kunskap och material för utställningar
– organisation av internationellt kulturutbyte
– seminarier samt musik-, dans- och teaterföreställningar
– planering av individuella besök samt gruppresor
– konsultering och rådgivning inom relaterade verksamheter
– uthyrning av lokal för möten för små grupper, högst 25 personer
– driver affären ”Brokiga Bengalen Butik

Verksamheten leds av Christina Nygren, professor vid Stockholms universitet, som har 30 års
erfarenhet av studier, forskning, administration och arbete i flera asiatiska länder.
(länk till CV). Christina har en omfattande publicering om scenkonst, musik och dans,
festivaler och populärkultur. Under senaste decenniet var hon
projektledare för ett Sida-finansierat projekt inom kulturområdet i fem asiatiska länder vilket
redovisas i Theatre for Development – Experiences from an international theatre project in
Asia ’Childrens Voice’ (kan laddas ner på www.teaterunionen.se). Hon har organiserat och
presenterat ett antal gästföreställningar från Asien i Sverige, anordnat möten
och seminarier
, föreläst och talat vid ett stort antal seminarier och konferenser
samt gjort inspelade och direktsända radioprogram.

Go to Top